Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/79

此页尚未校对


 鳴甘泉湧出母亡廬墓泣血喪明嘉靖五年傅明道本江西人籍於遼為諸生篤孝祖父

 客死千里負骨歸塟母病祈代比卒哀毁廬墓撫按交旌之萬厯閒命為儒學官弟明倫刲股奉母

 張友程遼州人萬厯舉人累官刑部主事崇禎五年家居流賊陷城被執不屈死之 本朝

 乾隆四十一年 賜諡節愍 侯 標遼州人崇禎舉人流賊陷城與父千畿弟楷樞皆死

 楊于楷遼州人崇禎初進士授行人五年奉使藩府事竣旋里流賊紫金梁等來寇散

 家資率民兵拒守力屈城陷被執罵賊死贈光禄少卿 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

 藥濟衆和順人萬厯舉人崇禎時累官昌平副使家居六年流賊紫金梁陷城濟衆被傷不

 屈赴井死贈太僕少卿 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

 ︹本朝︺劉有光本州人周急好施嘗於漳河造橋六十三道並被兵燹後難婦載途各給資送

 歸掩胔施槥義行甚順治十二年 旌趙瀚榆社人順治初為陜西同州同知克舉其職署