Page:Sibu Congkan Xubian155-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-057.djvu/20

此页尚未校对


  治青州九年移治濟南尋改置山東承宣布政使

   司領六府濟南兗州東昌青州登州萊州一十四州八十九縣

   府領武定德濱三州二十六縣兗州府領濟寕沂東平曹四州二十三縣東昌府領臨清高唐濮三

   州十五縣青州府領莒州十三縣登州府領寕海州七縣萊州府領平度膠二州五縣

  本朝因之為山東省雍正二年升濟南府之泰安武

   定濱兗州府之濟寕曹沂等六州為直隸州八年

   濟寕州仍屬兗州府十二年升武定沂二州為府

  濱州改屬武定十三年升泰安曹二州為府乾隆

   四十一年升濟寕州並東昌府之臨清州為直隸

   州共領府十州二