Page:Sibu Congkan Xubian156-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-058.djvu/22

此页尚未校对


   正義曰白石古城在德州安德縣北二十里SKchar口城在陵縣東南唐書李納傳棣州

   有蛤鹽池嵗産鹽數十萬斛為納所據築壘德州南跨河以守蛤謂之三SKchar貞元八年納子

   師古嗣鎮冀帥王武俊引兵至三SKchar詔師古毁其城臨齊城在陵縣東北水經注屯氏别河

   東北逕臨齊城南始東齊未賓魏築城以臨之故城得其名也十二連城在德州北十里

   明建文中李景隆帥師禦燕兵於此龍湊城在德州東北後漢書袁紹傳公孫瓚遣兵至龍

   湊挑戰紹擊破之又建安九年袁譚屯龍湊胡三省注龍湊在平原渤海間為河津要口也

   公城在平原縣南水經注大河又北逕張公城臨側河湄魏青州刺史張公治此故世謂之張

   公城水有津焉名之曰張公渡⿱穴夘在長清縣東南左傳成公二年齊侯以辟司徒之妻

   有禮予之石窌注縣東有地名窌杜佑通典長清縣齊之石窌邑元和志在縣東三十餘里

   臺鎮今新城縣治元史地理志新城本長山縣驛臺太宗在潛以人民完聚割置為縣屬般陽