Page:Sibu Congkan Xubian156-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-058.djvu/28

此页尚未校对


  河倉在德州城北三里金史地理志將陵縣置河倉州志明永樂七年建水次倉於此

 ︹關隘︺濼𨵿在厯城縣西北十二里有批驗所大使駐此鄒關在鄒平縣西北十三里

  鹿角關在臨邑縣北十五里接陵縣界古大河所經也元和志臨邑有鹿角關在臨邑縣西

  北七十里陵縣東南七十五里蓋跨大河以鹿角津為名齊乘有平原嶺在德州東南七十里嶺下

  有鹿角津四口關在長清縣西接東昌府茌平縣界元和志在長清縣西南五十里後魏置

  武德四年廢蓋即古四瀆津之口也張公故關在德州南元和志在陵縣東南七十里

  龍山鎮巡司在厯城縣東七十里本朝乾隆三十一年盤水鎮在厯城縣

  東南金史地理志厯城鎮六盤水中宫老僧口上洛口王舍人店遥牆縣志上洛口有批驗所鹽艘

  柳埠鎮在厯城縣南中宫鎮東南二十五里為縣巨鎮堰頭鎮在厯城縣東北

  二十里亦曰下濼堰亦曰濼口即濼水入大清河處築堰以分其流舊有巡司今裁普濟鎮