Page:Sibu Congkan Xubian156-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-058.djvu/61

此页尚未校对


   人清河太守華表召爲文學掾安平趙孔曜薦於冀州刺史裴徽曰輅雅性寛大與世無忌仰觀天

   文則同妙甘公石申俯覽周易則齊思季主宜𫎇陰和之應得及羽儀之時徽辟爲文學從事徙部

   鉅鹿遷治中别駕正元二年爲少府丞明年卒年四十八劉惇平原人明天官達占數尤明太

   乙皆能推演其事窮盡要妙著書百餘篇︹晉︺劉寔平原高唐人博通今古清身潔巳以世多

   進趣亷遜道闕著崇讓論以矯之後拜司空轉太傅太安初以老疾遜位薨年九十一諡曰元寔自

   少至老篤學不倦尤精三傳辨正公羊又撰春秋條例二十卷劉智寔弟貞素有兄風少貧窶

   負薪自給誦讀不輟以儒行稱厯遷侍中尚書太常著䘮服𥼶疑論多所辨明太康末卒諡曰成

   汜毓盧人奕世儒素敦睦九族時人號其家兒無常父衣無常主毓少履高操安貧有志業武

   帝召之不就凡所述造七萬餘言華表魏太尉華歆子表年二十拜散騎黄門郎累遷侍中

   泰始中拜太子少傅遷太常卿以老病乞骸骨司徒李允司隸王宏等並嘆羙表清澹退静以爲不