Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/116

此页尚未校对


  額為靈澤廟今載祀典宋尚書祠在汶上縣分水龍王廟西明正德間建祀尚書宋禮

  白老人祠在汶上縣北戴村壩東龍王廟後明萬厯二十六年主事胡瓚建祀汶上老人

  伏羲廟在滕縣西北五十里齊乘伏羲廟在滕州染山顓臾風姓實司太皥之祀魯鄒

  有廟是也周公廟在曲阜縣東北三里故魯太廟之㠊宋大中祥符時追封周公為文憲王

  重建新廟眞宗親為之贊立石廟中春秋委官致祭厯代因之 本朝康熙二十三年  聖祖

  仁皇帝幸魯回鑾至兗州  特命恭親王長安禮部尚書介山往祭  御製碑文勒石廟

  庭以後裔東野沛然為五經博士世襲乾隆十三年二十一年三十六年四十一年  高宗純

  皇帝幸魯  躬詣廟中展謁俱有  御製謁元聖祠詩勒石廟中又  御書額一曰

  明德勤施尼山聖廟在曲阜縣東南六十里周顯德中始於其地剏廟以祀夫子宋慶厯

  中文宣公孔宗愿大建廟宇元至順元年衍聖公孔思誨請命重建賜額尼山書院立學舍祭田設