Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/63

此页尚未校对


  山濼在夀張東南梁山下久湮 按五代史晉開運元年河決滑州環梁山入於汶濟司馬光

  通鑑周顯德六年命歩軍都指揮使袁彦浚五丈渠東過曹濮梁山濼以通青鄆之漕宋史河渠志

  天禧三年滑州河溢歴澶濮曹鄆注梁山濼熙寕十年河決於澶州曹村澶淵北流斷絶河道南徙

  東滙於梁山張澤濼宦者楊戬傳云梁山濼古鉅野澤綿亘數百里濟鄆數州賴其蒲魚之利蓋梁

  山濼即古大野澤之下流汶水自東北來與濟水㑹於梁山之東北𢌞合而成濼宋時決河滙入其

  中其水益大其後河徙而南濼亦漸淤迨元開㑹通河引汶絶濟明築戴村壩遏汶南流𡻕久填淤

  遂成平陸今州境樍水諸湖即其餘流也沙灣在夀張縣東南三十里去北安平鎮十二里黄

  河舊決口也明史徐九思傳嘉靖中九思以工部郎中治張秋河道議築减水橋於沙灣俾漕河與

  鹽河相通工成遂為永利舊志明時疏㑹通河一循元人故道惟於開河閘至沙灣比故河道北徙

  幾二十餘里又引黄河支流自河南封邱縣荆隆口東東至於沙灣以達臨清之衞河宏治中河決