Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/75

此页尚未校对


  城在泗水縣東五十里春秋時爲魯卞邑卞莊子食邑於此春秋僖公十有七年夫人姜氏㑹齊

  侯於卞國語楚申無宇曰魯有弁費注韋昭曰弁即卞也史記魯世家頃公亡遷於卞邑漢置卞縣

  晉因之後魏縣廢水經注泗水逕卞縣故城南春秋襄公二十九年季武子取卞曰聞守者將叛臣

  率徒以討之是也郚鄉故城在泗水縣東南春秋時魯邑左傳文公七年城郚注卞城

  南有郚城漢置郚鄉縣屬東海郡後漢省蕃縣故城今滕縣治漢置蕃縣前漢書注應劭

  曰邾國也音皮師古曰白裒云陳蕃之子爲魯相國人爲諱改曰皮此說非也郡縣之名土俗各有

  别稱不必皆依本字水經注南梁水逕魯國蕃縣故城東隋書地理志彭城郡滕舊置蕃郡後齊廢

  開皇十六年改曰滕縣元和志滕縣本古滕國漢蕃縣也後魏置蕃郡以縣屬焉北齊郡縣並廢隋

  於此置滕縣屬彭城郡唐屬徐州南至州二百里桃山故城在滕縣東漢置縣爲侯國

  屬泰山郡後漢省今縣東南有桃山漢縣當以此名薛縣故城在滕縣東南四十四里薛