Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/77

此页尚未校对


   十九里府志故昌慮城周十里有子城 按昌慮縣建安中魏武曾分為郡晉以後復為縣乃寰宇

   記謂建安中置郡至隋始省齊乘明統志直謂建安中始置縣與諸史皆不相合齊乘又謂此即戚

   城以漢戚朐縣為證併二縣名為一皆誤戚縣故城在滕縣南七十里乃秦縣也漢屬東

   海郡後漢及晉因之後廢漢書高帝紀秦二年十一月沛公引兵之薛秦泗州守壯兵敗於薛走至

   戚又曹參傳遷為戚公屬碭郡注顔師古曰為戚縣之令府志故戚城周圍四里今泇河同知駐此

   蘭陵故城在嶧縣東五十里史記荀卿適楚春申君以為蘭陵令漢置縣屬東海郡後漢

   及晉初因之元康元年分置蘭陵郡劉宋移郡治昌慮以蘭陵省入氶縣後魏復置屬蘭陵郡北齊

   廢隋開皇十六年復置大業初又廢改氶縣為蘭陵唐武德四年仍改蘭陵為氶縣别置蘭陵縣貞

   觀初復省入氶縣屬沂州元和志蘭陵縣城在氶縣東六十里齊乘在州東南六十里鄫縣

   故城在嶧縣東八十里春秋時小國僖公十四年鄫子來朝襄公十六年莒人滅鄫鄫亦作繒