Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/78

此页尚未校对


   史記夫差七年敗齊師于艾陵遂至繒又貨殖傳朐繒以北其俗齊漢置繒縣屬東海郡後漢改屬

   琅邪國後漢書劉永傳董憲及龎萌走入繒山是也晉因之後廢入即邱魏書地形志即邱縣有繒

   城隋復分氶縣置繒城縣大業初併入氶縣唐復置鄫城縣為鄫州治貞觀初州縣俱廢寰宇記故

   繒城在氶縣東八十里齊乘古鄫城在嶧州東八十里漢晉並為繒縣其後省入蘭陵隋初鄫州理

   氶縣大業二年始移蘭陵郡理此後為山賊左君衡所據至唐武德初平賊復置鄫州理此城 按

   地形志繒城晉宋時省入即邱齊乘本寰宇記謂省入蘭陵與魏志亦不合又按隋開皇十六年

   氶縣地置鄫州鄫城縣及蘭陵縣此城當時為鄫州鄫城所理其蘭陵所理即漢晉舊縣也未嘗移

   理此城亦未嘗為郡齊乘謂蘭陵移郡理此亦誤武德四年以氶縣治鄫州别置鄫城縣以屬之

   亦未嘗理此城也偪陽故城在嶧縣南五十里古偪陽國左傳所謂偪陽妘姓者也襄

   公十年晉侯會諸侯及吳子壽夢于柤遂伐偪陽穀梁作傅陽漢置傅陽縣屬楚國後漢屬彭城國