Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/81

此页尚未校对


   里寰宇記開寳六年河水衝破縣城至太平興國四年移於上廵鎭宋志景德三年又移治孟店即

   今治又陽榖亭在東阿縣東南四十里又有會盟臺在縣南五里亦名陽穀亭夀張故城

   漢置縣在今縣東南五十里東平州界金大定中河水壞城乃遷於今縣西竹口鎭十九年復還故

   治明洪武初廢十四年又移置於王陵店即今治也瑕邱舊城在滋陽縣西二十五里左

   傳哀公七年季康子伐邾以邾子益來囚諸負杜預注負瑕魯邑高平南平陽縣西北有瑕邱城

   是也漢置瑕邱縣元朔三年嘗封魯恭王子政為侯國晉省入南平陽水經注瑕邱魯邑昔衞大夫

   公叔文子升於瑕邱曾子弔諸負夏鄭元皇甫謐並言衞地魯衞雖殊土則一也元和志宋元嘉三

   十年立兗州理瑕邱城而瑕邱無縣隋文帝割鄒縣汶陽平原三縣界立瑕邱縣屬兗州縣志漢之

   瑕邱宋置于嵫陽明洪武初𨽻濟寕府十八年廢建今治平原舊城今寕陽縣治本漢寕

   陽縣北境北齊改置平原縣於此隋開皇十六年改名龔邱屬魯郡唐因之屬兗州元和志龔邱縣