Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/25

此页尚未校对


   不就獻帝初百姓饑荒儉傾竭財產與邑里共之賴其存者以百數建安初徵為衛尉見曹氏巳萌

   不豫政事嵗餘卒孔昱魯人霸七世孫少習家學梁冀辟不應遭黨事禁錮靈帝卽位徴拜

   議郎𥙷洛陽令以師喪棄官卒於家檀敷瑕邱人少為諸生家貧而志清舉孝廉連辟公府皆

   不就立精舎敎授遠方至者常數百人靈帝時舉方正再遷議郎補𫎇令以郡守非其人棄官而去

   蕃嚮魯國人官至郎中名在八廚年八十卒於家戴宏剛人父為膠東縣丞宏年十六

   從在丞舎膠東侯相呉祐每行園常聞諷誦之音遂與結友卒成儒宗知名東夏官至酒泉太守

   劉表高平人魯恭王之後初平元年為荆州刺史時江南宗賊大盛表遣人誘宗賊帥斬之江

   南悉平李傕等入長安表遣使奉貢以表為鎮南將軍荆州牧封成武侯開土遂廣地方數千里帶

   甲十餘萬威懷兼洽大小悅服學士歸者千數遂立學校博求儒術愛民養士從容自保及曹袁相

   持於官渡紹求助表許之不至亦不援曹操建安十三年曹操自將征表表疽發背卒二子琦琮琮