Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/77

此页尚未校对


   春秋時衛莘邑漢置陽平縣屬東郡後漢因之晉屬陽平郡永嘉後省入樂平後魏太和二十一年

   復置北齊改縣曰樂平後周建德七年於此置武陽郡隋開皇初郡廢六年復改縣曰陽平八年又

   改曰清邑十六年置莘州大業初州廢改縣曰莘縣屬武陽郡唐武德五年復置莘州貞觀元年

   廢縣屬魏州宋屬大名府金因之元屬東昌路明屬東昌府 本朝因之冠縣在府西一百里

   東西距五十里南北距五十里東至堂邑縣界三十五里西至館陶縣界十五里南至曹州府朝城

   縣界二十五里北至館陶縣界二十五里東南至莘縣界八十里西南至直隸大名府元城縣界六

   十里東北至臨清州界一百十里西北至臨清州邱縣界九十里春秋時晉冠氏邑漢為館陶縣地

   開皇六年始析置冠氏縣屬武陽郡唐初屬毛州貞觀初屬魏州宋屬大名府金因之元初屬東

   平路至元六年升為冠州明洪武初降為縣改屬東昌府 本朝因之館陶縣在府西北

   一百二十里東西距五十二里南北距五十里東至堂邑縣界四十里西至臨清州邱縣界十二里