Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/90

此页尚未校对


  至高唐又絶漯水東北至千乘入海雖嘗塞治而故道猶存王莽始建國三年復決於此莽為元城

  冢墓計不隄塞明帝永平中王景修之遂為大河之經流自是委粟津以西漯水之故道又為河所

  占上游益短矣漯水一出於武陽再出於高唐據成帝後之言耳水經注所言漯水乃自西漢末以

  迄後魏漯川之原委也馬頰河自曹州府朝城縣流入東北流逕莘縣西五十里又北逕

  堂邑縣西十二里又北逕清平縣西十二里又北逕夏津縣東三十里又東北逕高唐州西北二十

  里又東北逕恩縣南二十里津期店亦名津期河又逕縣東十二里東北入濟南府平原縣界 按

  禹貢九河之馬頰故道久湮與今郡境無渉唐時有馬頰河出澶州清豐縣界東北流至平昌合篤

  馬河即此河也宋至和二年李仲昌議開六塔河引歸横隴故道歐陽修言六塔止是别河下流己

  為濱棣德博之患是宋之六塔實行唐之馬頰惟李仲昌所開引商胡決流使之東南入横隴故道

  為異耳至嘉祐五年河流派别於魏之第六埽曰二股河自魏恩東至德滄入海當時馬頰故道又