Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/95

此页尚未校对


  齊乘茌平故城在聊城縣東北七十里唐武德初以聊城之興利鎮置尋廢至金劉豫始復屬博州

  即今治也縣志茌平故城在今縣西二十里興利鎮在今縣西三十里濟州故城

  平縣西南即碻磝城也晉永和八年姚襄屯碻磝津宋永初四年魏人立濟州濟北郡於此後魏泰

  常八年置濟州治碻磝城是也元嘉七年到彥之等取魏碻磝尋復入於魏水經注河水經碻磝城

  西有碻磝津其城臨水西南圯於河後魏更城之立濟州治此其西南隅又圯於河即故茌平縣也

  隋廢州以濟北郡治盧縣唐武德四年復於盧縣置濟州天寶初改濟陽郡十三載州廢以盧縣屬

  鄆州元和志盧縣東南至鄆州一百里其濟州復為河所陷廢寰宇記盧縣仍屬鄆州又曰博州東

  南至舊濟州五十里後廢 按濟州在濟水西岸為漢茌平縣地水經注元和志厯厯可證其所治

  盧縣蓋亦元魏時僑置非漢縣也後人但以長清縣有故盧縣不復分别并以濟州入之誤矣

  陵故城在清平縣南漢置厝縣屬清河郡後漢安帝改曰甘陵移清河國治此桓帝建和二