Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/96

此页尚未校对


  年改清河國亦曰甘陵水經注屯氏故瀆東逕甘泉縣故城北晉改國縣俱曰清河後齊移郡治於

  信城改此為貝邱縣隋開皇六年改曰清陽仍屬清河郡唐屬貝州舊唐書地理志清陽縣舊治甘

  陵城永昌中始移縣治於今直隸清河縣界貝邱故城在清平縣西南漢置縣屬清河

  郡應劭曰即左傳齊侯田于貝邱是也後漢屬清河國晉因之後魏屬清河郡北齊省入清河縣元

  和志貝邱城在臨清縣東南五十里城内有邱高六丈周迴六十八步城因此名寰宇記後魏初移

  於故城東北十里今縣東有貝邱城即後魏治所陽平故城今莘縣治漢置陽平縣後

  漢為侯國隋大業初改曰莘縣元和志魏州莘縣西至州一百里寰宇記莘縣在魏府東七十五里

  有武陽城在縣南後周置郡於此莘亭故城在莘縣北春秋時衛地左傳桓公十六年

  宣姜與公子朔搆急子公使諸齊使盜待諸莘注陽平城西北有莘亭屬陽平縣隋於此置莘縣大

  業初廢唐武德四年復置屬博州五年併入莘縣元和志莘亭在莘縣北十三里冠氏故