Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/97

此页尚未校对


  城在冠縣北春秋時晉冠氏地左傳哀公十五年子贛曰齊為衛故伐晉冠氏注冠氏即陽平館

  陶縣水經注喬亭城去館陶十五里春秋冠氏也隋因置冠氏縣元和志縣西去州六十里今移於

  館陶故城在館陶縣西南漢置更始二年蕭王追擊銅馬於館陶晉永和七年冉閔

  追後趙將劉顯於陽平時陽平郡治館陶也元和志縣西至魏州五十里有陶邱在縣西北趙時置

  館於側因為縣名金移於今治金史地理志館陶縣有館陶鎮即古縣也厯亭故城

  縣西四十里隋開皇十六年分武城縣置唐武德六年移貝州治此八年仍還舊治而縣屬之元和

  志縣西南至貝州一百里本漢東陽縣地後漢省東陽其地屬鄃縣隋改置厯亭縣遥取漢厯縣為

  名寰宇記隋置縣於今縣之東永濟渠南後以其地下濕鹹鹵移龍盤河在古厯城西七十里即今

  縣也金初移恩州治此明洪武二年降為縣七年移縣治東四十里許官鎭即今治也今故城俗呼

  為舊縣城址猶存東陽故城在恩縣西北春秋時晉地左傳昭公二十二年晉荀吳略