Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/26

此页尚未校对


  海郡唐屬青州宋因之金屬益都府元至正三年省入益都縣十五年復置屬益都路明屬青州府

  本朝因之博興縣在府西北一百一十里東西距六十里南北距九十里東至樂安縣

  界四十里西至高苑縣界二十里南至臨淄縣界五十里北至武定府蒲臺縣界四十里東南至臨

  淄縣界七十里西南至濟南府新城縣界十五里東北至樂安縣界四十里西北至武定府蒲臺縣

  界二十里本漢博昌樂安二縣地屬千乘郡後漢屬樂安國晉省樂安入博昌宋移博昌縣於夀光

  縣界而於故縣地僑置樂陵郡領樂陵陽信二縣屬冀州後魏屬青州隋開皇初郡罷十六年移治

  故樂安縣界仍改曰博昌屬北海郡唐武德二年改置樂安縣八年廢屬青州總章二年還治故博

  昌縣界後唐改曰博興宋因之金屬益都府元初升為博興州屬益都路明初州廢仍為博興縣屬

  青州府 本朝因之高 苑縣在府西北一百五十里東西距五十里南北距三十五里

  東至博興縣界二十里西至濟南府鄒平縣界三十里南至濟南府新城縣界五里北至武定府蒲