Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/32

此页尚未校对


 ︹形𫝑︺東北據海西南距岱書禹貢傳海岱間一都㑹漢書地理

  青州沃壤古曰東秦四塞之固負海之饒晉書慕容

  德載東道之雄號稱富衍宋史地理志

 ︹風俗︺其民麤而好勇寛緩濶達好議論務農桑

  崇尚學業隋書地理志文物彬彬輿地

 ︹城池︺青州府城周十三里有奇門四池廣三丈五尺本土城明洪武三年甃甎天順正德

  間増修 本朝乾隆四十七年修 益都縣附郭博 山縣城周三里門四即顔神鎮故

  城也 本朝雍正十二年重建臨淄縣城周四里門四池廣二丈元末築明成化中知縣

  蔣鳯甃甎 本朝乾隆六十年博興縣城周三里有奇門四池廣二丈二尺元末築

  嘉靖三十四年修 本乾隆五十七年高 苑縣城周五里門四池廣三丈明