Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/34

此页尚未校对


   有學 本朝雍正十二年因舊址建入學額數八名臨淄縣學在縣治前舊在縣治東南

   明嘉靖中移建 本朝順治三年增修入學額數十五名博興縣學在縣治東南宋徽宗

   時建明洪武三年重建 本朝康熙二十五年修入學額數十二名高苑縣學在縣治東

   至和三年建 本朝康熙二十五年修入學額數十二名樂安縣學在縣治東南宋

   徽宗時建後燬元至元十三年重建 本朝康熙年間修雍正八年重修入學額數十二名

   光縣學在縣治東元至元十年重建 本朝嘉慶十五年修入學額數二十名昌樂

   縣學在縣治西南明洪武三年建入學額數十五名臨朐縣學在縣治西舊在西南

   宋紹聖間移建 本朝順治三年修入學額數十二名安邱縣學在縣治東明洪武二

   年建 本朝康熙七年修五十八年重修入學額數二十名諸城縣學在縣治東南金

   貞元中建明洪或初修入學額數二十名 按本朝乾隆七年裁安東衛以入學額數之半分入