Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/136

此页尚未校对


 沃田登州衛人嘉靖中任都司禦倭淮陽賊寇天長田赴援斬𫉬甚衆賊益兵攻之戰死

 戚繼光蓬萊人幼倜儻負奇氣家貧好讀書通經史大義嘉靖中厯浙江㕘將以破浙東倭

 進秩三等倭犯江西福建皆命援擊戰功特盛尋升福建總督屢平劇寇威振南方人號戚家軍會

 薊門多警命以都督同知總理三鎮練兵事邊備修飭節制嚴明軍容為諸邊冠萬厯初進左都督

 加少保改廣東謝病歸所著紀效新書練兵事實談兵者奉為金科玉律焉王道一

 人萬厯進士宰大名調魏縣濬漳河歸故道魏免河患擢工部郎中出知邠州府平陽寇起相戒不

 入境後乞休加副使所著有日省錄晝永編諸書宋玫萊陽人天啟進士累官工部侍郎大

 兵攻登州玫與邑人趙士驥族兄應亨知縣陳顯際悉心城守城破死之 本朝乾隆四十一年

  賜玫諡忠節士驥應亨顯際並諡忠愍張瑶登州人天啟進士為開封府推官後左遷

 河州判官未赴任旋里值李九成攻登州率家衆禦之城陷𬒳執罵賊遇害妻女四人俱投井死贈