Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/139

此页尚未校对


 揚聲挺身力戰𬒳執慷慨罵賊而死贈按察司僉事宋琬萊陽人順治丁亥進士授户部主事

 遷吏部郎出為隴西道擢浙江按察使時登州于七為亂琬同族子因宿憾思陷之遂以與聞逆謀

 告變立逮下獄閤門縲繫者三載巡撫蔣國柱鞫得誣狀得  㫖免罪放歸康熙十年起官吏

 曹尋授四川按察使十二年入  覲值吳三桂叛聞變驚惋死琬敦孝友虛懷下士詩古文詞

 盛名滿天下時稱南施北宋施謂施閏章也李贊元海陽人五歳而孤事母盡孝家貧其

 母檢舊劵不下千金贊元悉焚之順治乙未成進士由庻吉士改授御史出按三楚巡視兩淮鹽政

 凡所施行多惠績累升督捕侍郎條議分别窩逃及誤娶逃人外生之女當免議刋入條例後以兵

 部侍郎告歸卒王騭福山人順治乙未進士授户部主事厯任四川松茂道時滇賊劉起龍圍

 建昌騭轉餉濟兵𠞰撫邊寨賊平擢總督浙閩以户部尚書乞休歸高啟元萊陽人性孝友

 自甘淡泊初任昌樂教諭萊陽值寇凡族戚𬒳掠者皆招來之衣食不足且稱貸以繼升任安陽