Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/40

此页尚未校对


  又陳方畧甚悉於是兵將奮勇連戰皆捷寇為遁去與劉瑾忤岀知順徳府正徳八年進右副都御

  史巡撫甘肅恤民募兵大修邊務乃諭吐蕃復哈密侵地帝璽書嘉勞嘉靖二年厯官刑部尚書命

  按治諸巨奸咸得其情宸濠之叛宗室坐繫者衆鑑上疏請釋其株連者𫉬全二百餘人五年致仕

  卒諡康敏張文錦安邱人宏治中進士授户部主事正徳初為劉瑾所陷逮繫詔獄斥為民

  瑾誅起故官再遷郎中督稅陜西條上籌邊𥙿民十事遷安慶知府度宸濠必反與都指揮楊銳為

  禦備計宸濠浮江下文錦等慮其攻南都令軍士登城詬之宸濠乃畱攻卒不能克璽書褒美擢太

  僕少卿嘉靖元年拜右副都御史巡撫大同三年文錦議設五堡堡成欲徙鎮兵戍之為亂兵所殺

  萬厯中追諡忠愍翟鑾諸城人家京師宏治中進士入翰林學優經濟明習典章厯官至大

  學士時張璁桂萼用事鑾守職奉法不敢阿比卒諡文懿馮裕臨朐人以戌籍生於遼東師事

  賀欽有學行正徳初舉進士授華亭令厯知晉州所至多惠政遷户部郎數忤權貴乃密遣人偵伺