Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/46

此页尚未校对


 厯攻東林詆珖狎主邪盟遂削奪崇禎中拜工部尚書桂王重建府第議加江西河南等省賦十二

 萬有奇浙江逋織造銀十餘萬請編入正額珖皆持不可與中官張𢑴憲不協乞歸屢薦不起家居

 十四年卒張僎壽光人萬厯中進士授平陽推官性直亮平恕聽獄明允務期得情崇禎十五

 年城陷殉難 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍顧 頤博興人萬厯中進士累官遼東

 㕘政殉難 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍成 勇樂安人天啟初會試對䇿極言宦官

 之禍被放又三年武進士同年邀謁魏忠賢持不可厯任推官崇禎時擢南京御史楊嗣昌奪情入

 閣黄道周諸人言之俱𫉬譴勇憤抗疏紏之遣戍寕波著有周易發西銘解等集孫康周

 安邱人天啟辛酉舉於鄉為遵化令有善政㝷授太原守崇禎甲中春流賊至蒲坂以北郡縣靡然

 從之公謂同官曰睢陽之節見於今日嬰城固守城陷不屈死之 本朝乾隆四十一年  賜

 諡節李獻明壽光人崇禎初進士授保定推官二年遵化被圍時獻明以察覈官庫在