Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/47

此页尚未校对


 城中或謂此邑非君所轄去無罪獻明正色曰莫非王土安敢見危避難請守東門未幾城破死之

  本朝乾隆四十一年  賜諡節愍李廉仲諸城人崇禎中進士知任邱縣廉潔有聲

 十一年城陷身冒矢石死於城下一門皆遇害丁茂桂壽光人以貢士知平谷柏鄉二縣皆

 有政績崇禎十五年城陷殉難 本乾隆四十一年  賜諡節愍謝耀臨淄人性至孝

 遇兵火守父柩不去死之張文浩博興人以貢生授安肅訓導遇亂或曰公無守城責文浩

 曰學官非國家臣子即分汛固守城陷死之 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍來儀

 字爻先臨朐人崇禎中進士知蘭陽縣崇禎末與賊李自成戰身受三矢被執不屈賊囚之乘間脫

 歸謁撫按陳賊可圖狀詔命儀㕘軍未幾京師陷儀募豪傑赴難偽將襲執之義兵殺偽將儀𫉬免

 後為土寇所害

 ︹本朝︺孫廷銓博山人順治二年薦授河間推官擢吏部主事累遷吏部侍郎晉兵部尚書再