Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/48

此页尚未校对


  遷户部拜大學士廷銓以銓曹起家於銓事最久以慎名器通淹滯為己任及入相勤修庶政終嵗

  未嘗休沐以終養歸里康𤋮十三年卒諡文定馬國徵傅興人順治舉人性純孝居喪三年

  未嘗見齒知大名縣不用鞭朴教化大行至𡻕終無爭訟者卒祀鄉賢名宦祠王荃可

  順治丙戌進士以御史巡按粤西勞來安輯布朝廷威徳墨吏皆望風解綬會滇㓂猝至日夜拒

  守力盡被執不屈死之贈太僕少卿廕一子邦益都人以貢生授汶上訓導順治三

  年土寇犯汶上邦彥與知縣分汛拒守力盡賊突邦彦率僕從力戰殺十餘人被執不屈死祀名

  宦鄉賢祠馮溥臨朐人性英敏博綜經史順治丁亥士授編修累遷侍讀學士尋升吏部侍

  郎康𤋮初廷議每省遣大臣二人巡察督撫溥持不可乃止升左都御史有申嚴職任省刑薄斂諸

  疏未幾遷刑部尚書拜大學士在閣二載年七十四告休歸里加太子太傅卒諡文毅劉果

  諸城人順治已亥進士為太原推官改河間知縣俱著能聲入授刑部主事修 大清律於條例異