Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/51

此页尚未校对


  撫湖南署直隸總督晉吏部尚書   命在尚書房總師傅上行走五十年授 體仁閣大學士

  墉於政事外尤善書嘉慶七年卒於官贈太子太保諡文清入祀賢良祠王垂重諸城人由

  監生議敘四川縣丞改補潼川府經厯洊丹同知嘉慶三年署忠州事值寇至率紳士鄉勇邀擊之

  賊衆抵禦垂重受傷陣殁贈雲騎尉

 ︹流寓︺︹漢︺嚴光一名遵會稽餘姚人少有高名與光武同遊學及光武卽位光變名姓隱居不

  見光武思其䁂乃令以物色訪之後齊國上言有一男子披羊裘釣澤中帝疑為光乃備安車元纁

  遣使聘之三反而後至趙岐京兆長陵人延熹初避仇逃難四方自匿姓名賣餅北海市中

  安邱孫嵩藏之複壁中數年岐作戹屯歌二十三章姜肱彭城廣戚人靈帝時拜太中大夫詔

  書至門肱使家人對云久病就醫遂羸服間行竄伏靑州界中賣卜給食召命得斷家亦不知其處

  ︹宋︺張邵烏江人建炎三年假禮部尚書充通問使至濰州翼日見左監軍撻𭣄命邵拜邵曰