Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/21

此页尚未校对


   青州府諸城縣界六十里東北至平度州界五十里西北至昌邑縣界二十五里漢初置高密縣屬

   齊國文帝十六年分置膠西國元封三年國除為膠西郡本始元年改置高密國治高密兼領夷安

   縣後漢建武十三年省高密國二縣皆屬北海國晉初屬城陽郡元康十年復置高密國二縣屬之

   宋孝武仍併屬北海後魏延昌中復置高密郡治高密領夷安北齊徙郡治東武省夷安縣入之隋

   屬高密郡唐屬密州武德六年移縣治夷安城五代及宋金因之元改屬膠州明初屬青州府洪武

   九年改屬膠州仍隸萊州府 本朝屬萊州府即墨縣在府城南少東二百五十里東西距

   一百八十里南北距一百六十里東至海一百二十里西至膠州界六十里南至海九十里北至登

   州府萊陽縣界七十里東南至海六十里西南至膠州界七十里東北至登州府萊陽縣界八十里

   西北至平度州界七十里戰國齊即墨邑地漢置不其縣屬琅邪郡後漢為不期侯國屬東萊郡晉

   仍曰不其咸寕二年置長廣郡於此劉宋因之泰始四年又分置東青州於此後魏徙長廣郡治膠