Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/25

此页尚未校对


  膠東書院在平度州東 本朝乾隆二十六年膠西書院在膠州城内

  本朝乾隆五十二年建靈山書院在膠州南靈山衞城内本朝乾隆五十二年

  按舊志載東萊書院在府治西南明正德間遷府學之東祀宋儒吕祖謙又東萊小學在府治南明

  萬厯三十年知府魏文明建蔡文忠書院在平度州東明正統間為宋蔡齊建太泉之南有太泉書

  院明正德六年知府官賢建兩髻山中有兩山書院明嘉靖二年建麓臺書院在濰縣西南二十里

  相傳漢公孫宏讀書於此明尚書劉應節建四知書院在昌邑縣南門外本漢楊震祠明隆慶間改

  建東崖書院在卽墨縣治東明成化間侍郎藍章建鄭公書院在卽墨縣東南二十里不其山下舊

  有鄭康成祠明正德間改建今並廢

 ︹戸口︺原額人丁二十三萬一百八十二今滋生男婦大小共三百三十七萬四千十七名口計民戸

  共十七萬四千一百二十七户