Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/33

此页尚未校对


   山之名齊乘以為登之者勞又云一作牢若魏書地形志唐書姜撫傳宋史甄棲真傳金史地理志

   並作牢南史明僧紹隱於長廣郡之嶗山本草天麻生泰山嶗山則又作嶗魏書高祖紀釋老志並

   仍作勞山詩山川悠遠維其勞矣鄭箋云勞勞廣闊則此山或取其廣闊而名之浮峯山

   在即墨縣南九十里海濱縣志其山高峻有雲氣上浮天室山在即墨縣西南三十里漢

   郊祀志神爵元年祠天室山於即墨地理志即墨有天室山祠女姑山在即墨縣西南四十

   里漢書地理志不其有太乙仙人祠九所及明堂武帝所造寰宇記山北舊有基相傳此為明堂

   單山在即墨縣西南五十里縣志一山獨立故名馬山在即墨縣西二十里魏書地形

   志長廣有馬山祠隋書地理志即墨縣有馬山鏡容山在即墨縣東北一里府志相傳遇水

   漲則山益高錢穀山在即墨縣東北五十里府志山形陡險昔人嘗運錢穀於山以避兵

   故名北十里有米粟山三山島在掖縣北史記封禪書八神四曰陰主祠三山漢書地理