Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/44

此页尚未校对


  激聲如鈴鐺故名吳兒溝在昌邑縣東南五十里縣志明永樂五年因水潦為患開溝三

  十五里北入膠水洩河溝在昌邑縣西北一里縣志明洪武十五年因水潦邑人王士儀

  開渠十五里北入海亦名王老義溝今淤九穴泊在高密縣西北二十五里五道泊

  在即墨縣西六十里西流入沽河定渚渠在平度州南七十里西流入膠水輪井

  寰宇記在掖縣東北十里石穴下洞口如車輪自然而成故號天井能興雲雨人多祈祭

 ︹古蹟︺夜邑故城即今掖縣治齊襄王以封田單者也戰國策王益封安平君以夜邑萬戸

  又田單攻狄三月不克問魯仲子仲子曰將軍東有夜邑之奉劉向說苑作掖邑漢書歐陽歙傳建

  武九年更封夜侯註今東萊掖縣 按古掖夜字通用曲臺故城在掖縣東南唐武德

  四年置縣屬萊州六年廢見舊唐志新唐志作貞觀元年當利故城在掖縣西南漢

  武帝置縣屬東萊郡史記元狩中以衞長公主妻欒大更名其邑曰當利後漢為侯國晉宋因之後