Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/58

此页尚未校对


大清一統志

 萊州府二

︹關隘︺固隄店巡司在濰縣北四十里即固底鎮金志北海縣有固底鎮靈山巡

  司在膠州南一百十里鼇山衞巡司在即墨縣南一百二十里 本朝雍正十二年

  栲栳島巡司在即墨縣東北八十里洪武四年設巡司海倉口鎮

  在掖縣西七十里即膠河入海之口為濱海要地有鹽場明置巡司 本朝乾隆七年裁併歸縣

  朱橋鎮在掖縣東北七十里舊有遞運所明萬厯中裁 本朝乾隆五十二年移縣丞駐此

  亭口鎮在平度州西南七十里即膠萊河所經明洪武二十三年置巡司今裁逢猛

  鎮在膠州南四十里洪武八年巡司 本朝雍正十二年古鎮在膠州西南一百二

  十里大珠山前明洪武八年置巡司 本朝乾隆三十七年裁金志膠西縣有張倉梁鄉陳村三鎮