Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/94

此页尚未校对


 封追賊朱仙鎮連戰皆㨗擢右僉都御史巡撫河南總兵官劉超叛漢密疏請討為兵部所洩巷戰

 死詔贈兵部尚書建祠致祭錢祚徵掖人崇禎時舉人厯官汝州知州蕩平土寇民賴以

 安十四年李自成來寇祚徵乘城死守身中流矢罵賊而死 本朝乾隆四十一年  賜諡節

 宋明佐昌邑人舉人撫後母弟友愛備至崇禎十五年 大兵下昌邑死之 本朝乾

 隆四十一年 賜入忠義祠 王 曦如即墨人邑諸生李自成陷京師曦如衣冠詣文

 廟長號再拜以母老不敢即死八月母殁㬢如營葬畢乃自縊 本朝乾隆四十一年  賜入

 忠義何復平度人崇禎進士知高縣有𨚫賊功厯知保定府時李自成遣其黨出固關正

 定同知邵宗元集議守城復聞之馳至相與僇力備禦賊攻益厲雉堞盡傾火箭中城西北樓焚死

  本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍高宏圖膠人萬厯進士官御史天啟初巡按陜西

 澄清吏治風裁肅然以忤魏忠賢罷職崇禎中厯遷工部右侍郎以爭中官張彝憲坐制復削籍歸