Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/120

此页尚未校对


   離昧所築故名臨沂故城在蘭山縣北漢置縣屬東海郡後漢改屬琅邪國晉因之宋大

   明五年省魏武定八年復置屬郯郡魏書地形志即邱縣有臨沂城北齊省隋開皇十六年復分即

   邱置為琅邪郡治唐以後為沂州治明省入州舊志有臨沂社在州北五十里故縣治此開陽

   故城在蘭山縣北春秋時鄅國昭公十八年邾人入鄅注鄅國在琅邪開陽縣又哀公三年季

   孫斯叔孫州仇帥師城啟陽註即古鄅也漢避景帝諱改名開陽屬東海郡後漢書琅邪王京都莒

   上書願徙宫開陽許之遂為琅邪國晉因之宋移郡治即邱并入焉齊乘開陽城在州北十五里舊

   志有古城社在州東北十五里即古開陽也南武城故城在費縣西南九十里春秋

   魯邑襄公十九年城武城後亦謂之南城史記田敬仲世家威王曰吾臣有檀子者使守南城則楚

   人不敢為寇漢置南城縣為侯國屬東海郡後漢改屬泰山郡晉曰南城尋曰南武城縣宋復為南

   城縣後魏因之屬東泰山郡北齊省宋程大昌澹臺祠友教堂記武城有四左馮翌太山清河定襄