Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/125

此页尚未校对


   南逕諸葛城葢即故縣以諸葛氏本陽都人故名按公鼐曰盧水之右有諸葛泉源後人求陽都而

   不得乃以沂州當之非也葢縣故城戰國齊邑漢為縣屬泰山郡景帝五年封后兄王信

   為侯邑後漢永平二年割屬琅邪國章帝時復故晉屬東莞郡元康元年析置東安郡治此宋魏因

   之北齊徙郡治東莞省縣入焉隋開皇十六年置東安縣屬琅邪郡唐初省寰宇記故城在沂水

   縣西北八十里發干故城在沂水縣西北劉宋置屬東安郡齊省海曲故城

   在日照縣西十里漢置縣有鹽官後漢改曰西海元和志漢海曲縣在莒州東一百六十里齊乘日

   照縣莒州東南百五十里海濱十里葢漢海曲之地宋元祐二年置日照鎭屬密州金升為縣屬莒

   廢盧縣在沂水縣西南漢置屬城陽國後漢省水經注盧川水逕城陽之盧縣故蓋縣

   之盧上里也故郯城春秋宣公四年公及齊侯平莒及郯襄公七年郯子來朝竹書紀年

   晉烈公四年越子邾句滅郯漢書地理志東海郡郯故國少昊後盈姓齊乗郯城在沂州東南百二