Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/128

此页尚未校对


   公十二年季孫行父帥師伐諸及鄆成公九年楚公子嬰齊帥師伐莒莒漬楚人入鄆襄公十二年

   季孫宿帥師救台遂入鄆昭公元年三月取鄆左傳趙文子曰莒魯爭鄆為日久矣杜預注城陽姑

   幕縣南有員亭員即鄆也漢書地理志注孟康曰東莞故鄆邑今鄆亭是水經注京相璠曰姑幕縣

   南四十里員亭故魯鄆邑今在團城東北四十里猶謂之故東莞城也舊志闞駰十三州記曰魯有

   兩鄆昭公所居者為西鄆在東平此謂莒魯所爭者謂之東鄆邳鄉城在沂水縣北水經注

   沭水流逕邳鄉南南去東莞縣八十里城有三面而不周於南故俗謂之半城元和志伍緝之從征

   記曰大峴去半城八十里沂州廢衞在蘭山縣境 本康熙十七年安東廢

   衞在日照縣南九十里本漢海曲縣地晉以後為莒縣地金元時為日照縣地明宏治三年分置

   安東衞隸青州 本朝乾隆七年裁其所轄田畝村莊及入學額數歸併日照縣及青州府屬之諸

   城縣分派經管成平公營元和志在沂水縣北一百五十六里周武拔鄴城高緯走青州