Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/129

此页尚未校对


   大將軍成平公尉遲勤追擒之周因授以青州總管立碑紀功次睢之社在蘭山縣東北

   左傳僖公十九年宋公使邾文公用鄫子于次睢之社後漢書郡國志臨沂有叢亭注博物記曰縣

   東界次睢有大叢社民謂之食人社即次睢之社樂毅壘莒州志樂毅攻莒時所築今十

   里鋪壩上東南俗傳護水隄者即其遺址也吕母固在日照縣南漢書王莽傳天鳳四年

   琅邪女子吕母起兵𥘉吕子為縣吏為宰所𡨚殺母散家財得百餘人攻海曲殺其宰以祭子墓元

   和志海曲有吕母固即吕母集兵之所堂阜在𫎇陰縣西北三十里左傳莊公九年管仲請

   囚鮑叔受之及堂阜而稅之注堂阜齊地東莞𫎇陰縣西北有夷吾亭或曰鮑叔解夷吾縛于此因

   以為名又文公十五年齊人為孟氏謀飾棺置諸堂阜注堂阜齊魯境上邑水經注堂阜水導源堂

   阜齊乘𫎇陰縣西四十里有磨石峴長二十餘里極險峻峴下即堂阜俗訛為憚阜牟鄉

   水縣南春秋宣公九年取根牟左傳昭公八年大蒐于紅自根牟至于商衞革車千乘注根牟東夷