Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/135

此页尚未校对


  山時北風甚盛寶禱于石臼神俄有風從柁樓中来如鐘鐸聲衆志咸奮風駛舟疾遂有陳家島之

  捷明初置石臼寨備禦千户所在縣東二十里舊有石城周三里有奇久廢巨峯寨

  照縣西南六十里嘉靖十三年蘭陵集在蘭山縣西南一百三十里 本朝乾隆六十

  年移縣丞駐此葛溝店在莒州西南百二十里接沂水縣界舊置巡司 本朝康熙十六年

  東里店在沂水縣 本朝移縣丞駐此李家莊驛在蘭山縣東南四十里與

  徐公店紅花埠垜莊並爲南北孔道 本朝康熙十三年設舊有驛丞乾隆十四年徐公

  店驛在蘭山縣北七十里 本朝康熙二年始置于縣北九十里青駝寺十二年移此舊有驛

  丞乾隆十四年裁紅花埠驛在郯城縣南四十里 本朝康熙二年置驛丞舊有道平

  解村二驛皆裁

 ︹津梁︺駕虹橋在府城普照寺前傾葢橋在郯城縣北十里跨伍湖水傾葢亭舊建