Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/18

此页尚未校对


  西北至天津府鹽山縣界九十里漢置陽信縣屬渤海郡後漢初省延光元年復置晉改屬樂陵國

  後魏屬樂陵郡北齊徙廢隋置無棣縣唐因之五代周顯德五年分縣南置保順軍宋治平中又移

  無棣縣治保順軍仍屬滄州元初割縣之半屬棣州曰東無棣縣明永樂初改曰海豐屬濟南府武

  定州 本朝初因之雍正十二年改屬武定府樂陵縣在府西北九十里東西距七十五里

  南北距八十五里東至陽信縣界三十五里西至直隸河間府寕津縣界四十里南至商河縣界七

  十里北至直隸天津府鹽山縣界二十五里東南至惠民縣界四十里西南至濟南府德平縣治八

  十里東北至直隸天津府慶雲縣界二十五里西北至直隸天津府南皮縣界五十里漢置樂陵縣

  屬平原郡為都尉治後漢建安末為樂陵郡治晉初徙郡於厭次以樂陵為屬縣宋還為樂陵郡治

  後魏因之隋開皇初郡廢屬渤海郡唐武德四年屬棣州六年屬滄州宋金元皆因之明洪武初改

  屬樂安州後屬濟南府武定州 本朝初因之雍正十二年改屬武定府商河縣在府西南