Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/38

此页尚未校对


  在濱州三十里元時𫎇古人屯壘處保順軍今海豐縣治宋史地理志周置保順軍於無棣

  縣南二十里開寶二年又以滄棣二州界保順吳橋二鎮地益焉治平中移縣治保順軍即今治也

  舊志元分其地屬滄棣二州而以故縣屬棣州齊乘謂之東無棣故城在縣西北覆釜河經其西無

  棣河繞其南黃巾寨在陽信縣東南二十五里山東通志漢末青徐之間黃巾爲亂濟北

  相鮑信等迎東郡太守曹操追擊黄巾降得精兵三十餘萬爲營此地故名榷鹽務

  志五代之際置𣙜鹽務於海傍後爲贍國軍周因置濱州齊乘在州北門外遺迹尚存喬氏

  莊舊志宋大中祥符中移州治於陽信縣界之喬氏莊新志即今喬子頭也迷馬莊

  化縣西十五里縣志土腴林茂地勢紓廻相傳金海陵乘馬行迷於此故名謝恩臺

  民縣北三里山東通志相傳爲金章宗賑卹饑民民因築臺以謝恩茅焦臺在濱州治齊乘

  有真祐廟在濱州城内祀茅焦兄弟宋大觀三年賜額金末廢土人呼爲茅神臺秦臺