Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/103

此页尚未校对


  東二十里春秋宿國隱公元年公及宋人盟於宿戰國為齊邑項羽紀宋義遣其子襄相齊而身送

  之至無鹽漢置縣為東平國治後漢因之晉屬東平國宋為東平郡治孝武時置館陶元城二縣寄

  治於此屬陽平郡後魏因之北齊郡縣俱廢元和志無鹽故城在須昌縣東三十六里宋宣和二年

  置東平監於此政和三年廢又地理志無鹽有洽鄉漢武帝封城陽恭王子慶為東平侯於此

  縣故城在東平州東六十里春秋時小國左傳莊公三十年齊人降鄣杜預注無鹽東北有

  章城漢置縣屬東平國後漢因之晉省舊志今為鄣城集夀張故城在東平州西南戰國

  齊剛夀邑史記秦昭襄王三十七年客卿竈攻齊取剛夀漢置夀良縣屬東郡後漢改曰壽張屬東

  平國光武十二年封樊宏為壽光侯晉因之宋改曰夀昌後魏復曰夀張皆屬東平郡隋屬濟北郡

  武德四年於縣置壽州又析置夀良縣五年州廢省壽良縣入之屬鄆州五代及宋因之金大定

  七年遷竹口鎮十九年復舊治元至正二年水圯廢明洪武初遷今治元和志縣東北至州四十五