Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/120

此页尚未校对


  構昭應祠祀天仙玉女碧霞元君金改稱為昭應觀明洪武中修成化間改祠為宫宏治中名靈應

  嘉靖中名碧霞 本朝康𤋮二十三年  賜額曰坤元叶德五十六年泰山大水盤路傾圯奉

   勅修整雍正七年復發 内帑重修九年賜額曰福綏海宇乾隆五年廟燬於火六

  年  特遣專官董建并  御製碑文勒石十三年  巡幸山東  賜額曰贊化

  靈派侯廟在泰安縣西南渿河東涘舊名通泉廟文獻通考大中祥符元年封禪禮

  畢封泰山通泉廟神為靈派侯岱廟在泰安縣城西北隅廟内有漢柏唐槐漢書地志博縣有

  泰山廟後漢書祭祀志建武三十年上幸魯過泰山太守承詔祭山注盧植曰泰山廟在博縣應劭

  風俗通岱宗廟在博縣西北三十里水經注從征記曰泰山有下中上三廟牆闕嚴整廟中柏樹夾

  西階大二十餘圍蓋漢武所植也赤眉常斫一樹見血而止今斧創猶存門閣三重樓榭四所三層

  臺一所樹前有大井香冷異於凡水不知何代所掘中廟去下廟五里屋宇又崇麗於下廟廟東西