Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/69

此页尚未校对


  尺明正德六年本朝雍正八年 東 平州城周二十四里門六池廣六丈宋咸平

  三年築明嘉靖萬厯崇禎間俱重修 本朝乾隆三十六年改建甎城嘉慶十九年東阿

  縣城周四里有奇門四池廣一丈五尺明洪武八年築宏治十二年甃甎 本朝康熙五年

  十一年乾隆五十六年重修平陰縣城周四里門四池廣二丈至元十三年築明萬

  厯十一年甃石 本朝順治三年修八年乾隆三十五年重修

 ︹學校︺泰安府學在府治東宋開寶中建明洪武天順成化嘉靖間重修 本朝順治六年

  修入學額數二十名泰安縣學附府學内入學額數二十名肥城縣學

  治東元至元十二年建明洪武宏治嘉靖間重修 本朝康熙八年乾隆三年重修入學額數十

  新泰縣學在縣治東南元至元中建明天順宏治正德嘉靖萬厯間重修 本朝順

  治八年修入學額數十二名萊蕪縣學在縣治東宋崇寕中建洪武二年重建成化