Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/93

此页尚未校对


   又北逕平陰城西右迤過為湄湖方四十餘里元和志須昌縣有濟水南自鄆城界流入去縣西二

   里杜佑通興東平濟南淄川北海界中有水名清河乃菏澤與汶水合流是也東平城西即安山閘

   閘下泥河口有亭子店即安民亭遺址為濟汶合處自元人開會通河謂之引汶絶濟使不得東而

   清河之流中斷舊志大清河上源與㑹通河合流至東平安山閘漸分流而西北會東平州之沙河

   及張秋黑龍潭與小鹽河之水北流經魚山下又北過縣城西東阿諸泉之水入焉又東北經艾山

   滑口鎮入平陰境明成化九年以大清河湮塞自張秋濬至滑口鎮 本朝乾隆十四年河臣因汶

   河下流為汶上縣患請以戴村壩坎河口落低三乾隆二十三年復修隄埝數十處於城東馮家

   口李家樓各建迎水壩以資捍禦又於城西大清河支流東岸馬家口建減水閘一以洩陂水而東

   平始無水患肥河在肥城縣南葢即古蛇水也水經注蛇水出蛇邱縣東北大山西南流逕

   汶陽之田又西南逕夏暉城南又西南注於汶舊志肥河源出泰安州西境流經縣南八里又西南