Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/47

此页尚未校对


 ︹古蹟︺乘氏故城今府治後魏縣也漢乘氏在鉅野縣界宋廢後魏太和十二年復置取漢

  故乘氏縣為名隋屬濟陰郡唐屬曹州元和志乘縣南至曹州府五十四里金志大定八年遷曹州

  治於古乘氏城金史康元弼傳河決曹濮遣元弼相視改築於北原明洪武元年省縣入州又以水

  患徙安陵集二年徙盤石鎮今為曹州府治吕都故城在菏澤縣西南漢置縣屬濟陰

  郡州志漢吕后割濟南郡為吕國封吕台為王此其所都也後漢省入𡨚句延熹二年封尚書令虞

  放為𡨚句吕都亭侯是也今名吕陵集在府西南三十里𡨚句故城在菏澤縣西南漢縣

  屬濟陰郡亦作宛朐景帝封楚元王子執為宛朐侯史記黄帝得寶鼎宛朐是也晉屬濟陽郡魏仍

  屬濟陰郡隋因之唐屬曹州乾符初黄巢倡亂於此宋元祐元年改曰宛亭縣屬興仁府金圮於河

  葭密故城在菏澤縣西南三十五里漢置縣屬濟陰郡後漢省府志今名葭密寨

  陽故城在菏澤縣北春秋時宋榖邱邑春秋桓公十二年公㑹宋公燕人盟於榖邱左傳盟