Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/55

此页尚未校对


   在觀城縣東七十二里舊志臨黄集在州北畔觀故城在觀城縣西本古觀國左傳昭

   公元年趙盂曰虞有三苗夏有觀扈杜預注觀國今頓邱衛縣楚語士亹曰啟有五觀注啟子太康

   昆弟也觀音灌史記田齊世家魏惠王獻灌以和又平準書河決觀以其地臨河津亦曰觀津穰侯

   傳取趙氏觀津樂毅傳趙封毅於觀津皆即此地漢置畔觀縣屬東郡後漢建武卜三年改封周後

   姬常為衞公國於此因曰衞國縣晉改入頓邱郡水經河水東逕衞國縣故城南古斟觀隋復改曰

   觀城屬武陽郡唐𥘉入澶州貞觀十七年與州俱廢大厯七年析樂昌臨黄二縣復置於觀城店元

   和志澶州觀城縣西至州二十四里寰宇記在澶州東北七十里王存九域志在澶州東几十里

   按觀城以寰宇記九城志至州迫里考之蓋累徙而東非漢唐故縣矣東武陽故城

   在朝城縣西漢置縣地理志東郡東武陽注應劭曰武水之陽也後漢初平二年袁紹表曹操為東

   郡太守治武陽又臧洪為東郡太守治東武陽袁紹圍洪洪死之水經注漯水逕武陽新城東曹操