Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/84

此页尚未校对


   拉勒捕治之窮究其黨闔境肅然 那蘭呼拉勒舊作納蘭胡魯刺璞薩索和舊作僕散掃合今俱

   馬驤禹城人貞祐中為曹州濟陰令元克曹州驤被執搒掠求金驤曰吾書生何從得是

   又使跪曰吾膝不能屈欲殺即殺得死為大金鬼足矣遂死贈泰定軍節度副使仍樹碑於州以時

   ︹元︺岳存太祖時治楚邱數年有惠政蓋苗元城人延祐五年授濟寕路單州判

   官州多繫囚苗請疏決之知州以部使未報不可決苗曰設使者有問請身任其責乃勉從之歲饑

   郡府遣苗至户部以請户部難之苗伏中書堂下出糠餅以示曰濟寕民率食此况不得此食考尤

   多豈可坐視不救乎因泣下時宰悟凡被災者皆𫉬賑焉有官粟五百石陳腐以借諸民及秋郡責

   償甚急苗曰官粟苗所貰今民饑不能償苗請代還乃已其責單州税糧歲輸館陶倉距單五百餘

   里民甚苦之是秋館陶大熟苗先期令民糴粟倉下省民力什之伍︹明︺鍾亮麻城人洪武中

   知定陶縣勤政惠民邑無廢事秩满升通政司經厯民詣闕奏留遣還仍知縣事厯任十八年升河