Page:Sibu Congkan Xubian165-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-067.djvu/93

此页尚未校对


   母鄭氏教誨動依禮典從𠇍朱榮平元顥賜爵武城子高岳征潁川以為都督中兵㕘軍兼記室晏

   之文士兼有武幹深為岳所歎賞齊天保𥘉行北徐州事㝷即真為吏人所愛百姓制清德頌數篇

   ︹周︺崔彥穆魏司空林九世孫㓜明悟神采卓然魏吏部尚書李神雋有知人之鑒見而嘆

   曰王佐才也大統三年拜榮陽郡守賜爵千乗縣侯累遷司農卿時軍國草創衆務殷繁太祖引彥

   穆入幕府兼掌文翰世宗初進驃騎大將軍開府儀同三司陳氏請敦鄰好詔彥穆使焉甚為江表

   所稱後加授上大將軍進爵東郡公卒︹隋︺崔儦休之孫少與范陽盧思道隴西辛德源友

   善博覽羣言解屬文開皇四年徵授給事郎累遷員外散騎侍郎仁夀中卒張乾威

   子性聰敏渉獵羣書其世父暠之謂人曰吾家千里駒也開皇中為晉王屬王美其才及即位授内

   史舍人儀同三司㝷拜謁者大夫從幸江都以本官攝江都贊治稱為幹理時帝數巡幸百姓疲弊

   乾威上封事以諫帝不悅自此見疎未幾卒弟乾雄亦有才器厯壽春陽地二縣令俱有治績︹唐︺