Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/109

此页尚未校对


   垣縣界三十里東南至歸德府睢州界十五里西南至陳留縣界八十里東北至山東曹州府曹縣

   界五十里西北至長垣縣界三十五里春秋衛儀邑漢為東昏縣地唐為考城縣地宋為東明縣地

   金於東明故地析置儀封縣屬曹州元屬睢州明屬開封府 本朝乾隆四十九年升為廰

   州在府西少南一百四十里東西距五十三里南北距六十五里東至中牟縣界三十五里西至

   滎陽縣界十八里南至新鄭縣界三十五里北至懷慶府原武縣界三十里東南至洧川縣界七十

   里西南至密縣界一百五十里東北至原武縣界三十里西北至滎澤縣界三十五里周初管國春

   秋屬鄭戰國屬韓秦屬三川郡漢屬河南郡為京中牟二縣地晉為滎陽郡地後周為滎州地隋初

   為鄭州地開皇十六年始分置官城縣於縣置管州大業初廢管州移鄭州來治尋改為滎陽郡唐

   武德四年徙鄭州治虎牢復置管州貞觀元年廢七年復移鄭州來治天寶初改曰滎陽郡乾元

   初復曰鄭州五代因之宋曰鄭州滎陽郡景祐元年置奉寕軍節度熙寕五年州廢屬開封府元豐