Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/120

此页尚未校对


   書院在府學明倫堂後祀孟子 本朝康熙二十八年建三十三年   賜書昌明仁義額

   鯤化書院在陳留縣學東北隅本朝乾隆十八年 東 樓書院在杞縣治

   東舊名志學 本朝乾隆五十三年改建易今名文清書院在鄢陵縣東關外舊名龍

   岡 本朝乾隆十六年建二十七年修改今名豹陵書院在蘭陽縣 本乾隆十年

   東里書院在鄭州 本朝乾隆十九年人龍書院在滎澤縣署内 本朝康

   熙二十九年建汴源書院在滎陽縣 本朝康熙十五年成皋書院

   水縣西關 本朝康𤋮十五年建丹山書院在禹州東南隅 本康熙五十五年

   東峯書院在禹州西順店 本朝雍熙五十五年建檜陽書院在宻縣治西

   本朝乾隆九年建茨山書院在新鄭縣北門外舊名興學 本朝乾隆十一年重修改